Antwerpen Boekenstad

a a
facebook twitter flickr

Letterenhuis

Het Letterenhuis is het grootste letterkundige archief van Vlaanderen. Zijn missie is de zorg voor het literaire erfgoed. U kunt in de leeszaal terecht om de uitgebreide collectie te raadplegen voor onderzoek. In het museum is er een vaste opstelling over 200 jaar literatuur in Vlaanderen.


Letterkundig archief

Het Letterenhuis bestaat sinds 1933 en is het grootste letterkundige archief van Vlaanderen. Handschriften, brieven, documenten, portretten en foto’s van Vlaamse auteurs worden er verzameld, bewaard en ontsloten. Niet alleen schrijversarchieven, maar ook archieven van literaire tijdschriften en uitgeverijen behoren tot het verzamelgebied. De aanvangsgrens van de collectie ligt rond 1780.

 

Geheugen van de Vlaamse literatuur

Als ‘geheugen van de Vlaamse literatuur’ bewaart het Letterenhuis ruim 2 miljoen brieven en handschriften, 130.000 foto's en 50.000 affiches. De literaire correspondenties, handschriften en documentatie vormen het bronnenmateriaal bij uitstek voor onderzoek, teksteditie, biografie en literatuurgeschiedenis. Via de databank Agrippa kan een overzicht van de collectie on line bekeken worden en in de leeszaal kunnen documenten worden opgevraagd en geraadpleegd.

 

Archief van en voor Vlaanderen

Sinds januari 2004 is het Letterenhuis door de Vlaamse overheid erkend als het literaire archief van en voor Vlaanderen. Deze erkenning betekent een belangrijke ondersteuning van de archiefwerking en laat het Letterenhuis toe om die werking verder uit te bouwen, te versterken en te optimaliseren. De eigen collectie wordt in optimale omstandigheden bewaard, volgens de internationale standaarden ontsloten om door de onderzoekers te worden bestudeerd. Zijn expertise zet het Letterenhuis ook in voor het hele literaire erfgoedveld, waarvan de noden en de behoeften in kaart worden gebracht.

 

Literatuurmuseum

Het Letterenhuis bewaart het literaire erfgoed en stelt het beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Het ruime publiek kan er kennis mee maken in een overzichtelijke tentoonstelling met de archiefschatten. In een vaste museumopstelling wordt een boeiend verhaal over de Vlaamse letteren in de negentiende en twintigste eeuw gepresenteerd. Ook tijdelijke tentoonstellingen brengen aspecten van de Vlaamse literatuur(geschiedenis) in beeld.

 

www.letterenhuis.be