Antwerpen Boekenstad

a a
facebook twitter flickr

Literaire Kring Hugo Raes

Een groep literatuurliefhebbers en vrienden van Hugo richten in 2006 de ‘Literaire Kring Hugo Raes’ op. Dit om de persoon en het werk van de Vlaamse romancier te bewaren voor de toekomst.

Zijn volledige archief  (manuscripten, foto- en filmmateriaal, correspondentie –oa met Anais Nin- onuitgegeven werk, enz.) werd overgedragen aan Het Letterenhuis. Het is daar voor iedereen in te kijken.

Hugo Raes was een geengageerde schrijver die in de jaren ’50 en ’60 in de avant-garde voorhoede stond, zowel in Antwerpen als Amsterdam. Hij was een tegenstander van bekrompenheid, godsdienst en conservatisme. In zijn boeken vinden we de drang naar openheid en vrijheid, met veel verbeeldingskracht, fantasie en gedrevenheid geschreven.

De Literaire Kring organiseert 1 à 2 keer per jaar een gratis activiteit rond kunst en cultuur. Kwamen al aan bod: lezingen over literatuur, een wijnavond, een panelgesprek over uitgeven, een debatavond over ‘De Nevelvlek’, een activiteit over euthanasie, enz. Werkten hier al aan mee: Lukas De Vos, Staf Schoeters, Margot Vanderstraeten, prof.dr. Delandtsheer, Willem Roggeman enz.

Tevens verschijnt er tweemaal per jaar een Nieuwsbrief via email.

www.hugoraes.be