Antwerpen Boekenstad

a a
facebook twitter flickr

de Best Vormgegeven Boeken

Er wordt in Vlaanderen diep nagedacht over de relatie tussen de inhoud en de vorm van boeken. Met succes. Elk jaar verschijnen er honderden boeken die in het oog springen omwille van de bijzondere band tussen inhoud en vorm; boeken die zich op één of andere manier onderscheiden door de verzorgde vormgeving. De Vlaamse Uitgevers Vereniging wil deze boeken onder de aandacht brengen en de uitgevers en vormgevers erkennen die deze relatie het meest succesvol realiseren.

Met De Best Vormgegeven Boeken (tot 2010 bekend als de Plantin-Moretusprijs) tonen we dat elk type boek op zijn eigen manier een voorbeeld kan zijn van een geslaagd samenspel tussen inhoud en vormgeving.

www.debestvormgegevenboeken.be